Kroniky

Kronika filmu

Kronika filmu

Sté výročí kinematografie roku 1996 se stalo vzácnou příležitostí připomenout si vývoj filmu  a filmového průmyslu prostřednictvím textu a obrazu tak, jak z roku na rok toto nové odvětví dramatického umění dozrávalo. Základem Kroniky filmu jsou články o přelomových filmech světové kinematografie z jednotlivých let, o přínosu národních kinematografií, o hercích, režisérech a dalších lidech filmového světa. Samozřejmě i o festivalech, oceněních a vývoji filmové techniky. 

648 stran Titul je vyprodán


EN
Rosteme s knihou