edice Fortuna Spirit

Bible Svatá

Bible Svatá

  • ilustrace: Prachatická Markéta
  • formát: 170 x 230 mm
  • rozsah: 768 str.
  • EAN: 9788073215712

Bible není obyčejná kniha! Je to „Kniha knih“ – ve skutečnosti malá knihovna, která v sobě skrývá všechen poklad i základ lidské zkušenosti – knihy obsahující historické zprávy i nádherná přirovnání, obrazy o stvoření světa i o jeho konci, žalozpěvy, radostné žalmy i milostné písně, příběhy plné zoufalství i naděje, pochybností, povzbuzení i nového začátku.

To, co ji odlišuje od všech ostatních knih, je však skutečnost, že všechna její vyprávění se týkají Božího jednání – někdy velice názorně a zřetelně, jindy zdrženlivě a jemně, jindy jen v náznacích nebo v obrazech.

Jedná se o vydání:

Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona vč. deuterokanonických knih

podle posledního vydání Kralického z roku 1613

Ediční poznámka

Bible kralická dostala svůj název podle tvrze Kralice nedaleko Náměšti nad Oslavou, kde byla vytištěna. Kralický překlad je první, který byl pořízen z originálních jazyků –  řečtiny, aramejštiny a hebrejštiny – a nikoli z latiny, a poprvé v českém jazyce zde byly kapitoly rozděleny na verše. Překlad je dílem teologů a historiků z Jednoty bratrské, která byla v té době zakázaným náboženským uskupením. Proto musela i tiskárna pracovat v utajení a k jejímu označení v původních výtiscích bylo užíváno označení in insula hortensi (volně přeloženo: zahradní ostrov).

Překlad Bible kralické inicioval bratrský biskup Jan Blahoslav, který je též autorem překladu Nového zákona. Starý zákon přeložili Mikuláš Albrecht z Kaménka, Lukáš Helic, Jan Eneáš, Izaiáš Cibulka, Jiří Strejc, Jan Efraim, Pavel Jessen a Jan Kapito.

Poprvé vycházela Bible kralická od roku 1579 v šesti svazcích (Kralická šestidílka), v roce 1596 vyšla prvně v jednom svazku.

Revidované, ale autentické třetí vydání z roku 1613 je předlohou pro všechna další vydání Kralické Bible.

Pro vydání v nakladatelství Fortuna Libri vytvořila dvanáct perokreseb a ozdobné iniciály Markéta Prachatická.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÁ KNIHA ROKU 2011 - 3. MÍSTO V KATEGORII KRÁSNÁ LITERATURA v soutěži pořádané MINISTERSTVEM KULTURY A PAMÁTNÍKEM NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 

 


EN
Rosteme s knihou